سه شنبه, 03/04/1395 - 09:42

این برنامه  درتاریخ 30 اردیبهشت ماه ودرمجموعه فرهنگی تفریحی چگردان منطقه لنجان وباحضورپرشوراعضای حلقه های صالحین کانون برگزار گردید