شنبه, 02/18/1395 - 09:46

جلسه بصیرتی ،سیاسی بسیج فرهنگیان ناحیه 5 در پایگاه دوازده امامی و با سخنرانی آقای حجازی و با حضور فرهنگیان بسیجی این پایگاه در تاریخ 94/11/29  برگزار گردید