مقالات

سیزدهم آبان یادآور حماسه جوانان این کشور در راه مبارزه با استکبار جهانی و الگو شدن این ایستادگی در مقابل جهانخواران و زور گویان و مستکبران جهانی برای جوانان و مردم کشورهای مظلوم و مستضعف دنیا می‌باشد. به تعبیر مقام معظم رهبری در روز سیزدهم آبان دو ضربه از طرف آمریکا به وسیله ایادی خود بر ملت و کشور ما وارد کردند ولی با تسخیر لانه جاسوسی سیلی محکم تری از جوانان ایرانی به آمریکا زده شد.
گرچه امام فرزندشان مصطفی را «امید آینده اسلام» می دانستند، ولی شهادت وی را که موجب تسریع و تعمیق و مذهبی شدن کامل نهضت در حال رشد گردید از «الطاف خفیه الهی» شمردند...